Moduulirakentaminen

Mitä on teollinen moduulirakentaminen? (Prefab)

 • Se on prosessi, jossa talo rakennetaan valvotuissa tehdasolosuhteissa, käyttäen samoja materiaaleja, suunnitelmia, rakennusmääräyksiä ja standardeja kuin perinteisessä paikalla rakentamisessa. Talot rakennetaan moduuleina ja niiden paikalle asennuksen jälkeen ne täyttävät suunnittelijan vaatimukset ja tavoitteet, aivan kuten perinteiset talot – ilman kompromisseja.

   

 • Moduulirakennus valmistuttuaan on ulkoisesti täysin samanlainen kuin paikalla rakennettu talo.

   

 • Rakenteellisesti moduulitalo on vahvempi kuin perinteinen paikalla rakennettu, sillä jokainen moduuli on suunniteltu kestämään kuljetuksen ja perustuksille nostamisen rasitukset. Lopullisesti yhteen kiinnitettyinä, moduulit muodostavat yhtenäisen seinä-, lattia ja kattorakenteen.

   

 • Tehdastuotanto takaa paremman rakentamisen laaduntarkkailun. Moduulitehtaalla on tiukat QA/QC ohjelmat testausprotokollineen, jotka varmistavat jokaisen tuotantovaiheen ylivertaisen laadun.

   

 • Laatujohtamisen ja laatutakuun lisäksi moduulirakentaminen tarjoaa monia muita etuja omistajille, sijoittajilla ja asukkaille. 

Kustannussäästöt  

 • Moduulien massatuotannolla saadaan aikaan kustannussäästöjä tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi rakennusmateriaalien sisäänostoissa ja tuotannon työvoimakustannuksissa saavutetaan merkittäviä säästöjä, asennusvaiheiden tehostamisen ja tilojen standardisoinnin lisäksi.

 • Lyhyempi rakennusaika, alhaisemmat yleiskustannukset ja rakennuksen aikaisempi luovutus antavat korkeamman tuoton sijoitetulle pääomalle (ROI). Järjestelmällinen tuotanto tiukan laadunvalvonnan alla takaa pienemmän materiaalin hävikin ja paremman tehokkuuden, jotka ovat tärkeitä säästökohteita. Nämä voidaan saavuttaa teollisella moduulirakentamisella.

Rakennuspaikan ympäristövaikutusten minimointi  

 • Hyvinkin johdettu rakennusprojekti tuottaa jonkin verran pölyä ja rakennusjätettä. Vaikka tämä ei joissakin kohteissa ole suoranainen ongelma, voivat ne sairaalan, koulun tai päiväkodin kohdalla muodostaa terveyshaitan, ellei niitä käsitellä oikein.

Rakennusjäte  

 • Siirtämällä n. 80% rakennustoiminnasta pois työmaalta moduulitehtaaseen vähentää merkittävästi paikallista häiriötä, melu- ja ilman saatetta. Mille tahansa toiminnalle on huomattava etu, jos rakennuspaikalla tapahtuvaa toimintaa ja sen aiheuttamia vaaroja voidaan vähentää.

 • Omistajien ja arkkitehtien etsiessä yhä kestävämpiä suunnitelmia ja parempaa ympäristövaikutusta on moduulituotanto luonnollinen valinta. Kontrolloiduissa olosuhteissa tehty tuotanto vähentää jätettä ja materiaalihukkaa. Jätettä vähennetään kierrättämällä materiaaleja, huolehtimalla tarvikkeista ja suojaamalla rakennusmateriaaleja. Nämä, yhdessä koko tuotantoketjun paremman laadunvalvonnan ja huomattavasti vähäisemmän rakennuspaikan toiminnan ja häiriön kanssa edistävät kestävää kehitystä. Tähän perustuen, moduulirakentamisella saadaan aikaan ympäristöystävällistä rakentamista.

Turvallisempi työympäristö  

Työturvallisuus on suurimpia huolenaiheita työmaalla. Rakennusalalla on korkea onnettomuusriski. Rakennusonnettomuuksien hinta on paitsi rahallinen, myös inhimillinen. 

Onnettomuudet lisäävät tarpeettomien ja vältettävissä olevien kustannusten taakkaa. Suoria kustannuksia ovat terveydenhoidon kulut ja korvaukset. Epäsuoria, piileviä kustannuksia ovat:

 • Loukkaantuneen työntekijän menetetty työaika
 • Menetetty ansio, taloudellinen haitta loukkaantuneen perheelle
 • Työtehon menetys tiimin hajotessa
 • Uuden tai väliaikaisen työntekijän koulutus ja perehdytys
 • Työkalujen ja tarvikkeiden rikkoutuminen
 • Tuotannon menetys
 • Myöhästymisen aiheuttama tappio
 • Työn häiriön aiheuttama yleiskustannus
 • Siivous- ja korjauskustannus
 • Tutkinnan ja raportoinnin hallinnolliset kustannukset
 • Korotetut vakuutusmaksut
 • Huonon julkisuuden aiheuttama uusien projektien menetys
 • Sakot


Sisätiloissa oleva tuotantoympäristö vähentää työntekijöiden onnettomuusriskejä ja tarjoaa paremmat työskentelyolosuhteet. Vähemmän melua, ilmansaasteita ja rakennuspaikan liikennettä merkitsevät turvallisempaa työmaata ja alempaa riskitasoa. Täten rakentajalle muodostuvaa lisäarvoa ei pidä väheksyä.

Valitse oma suosikkimateriaalisi ja vähennä hiilijalanjälkeäsi  

 • Pidätkö puurangasta vai teräksestä?

 • Hyväksi havaittu puuranka on täydellinen valinta, silloin kun paino on ratkaiseva tekijä

 • Teräsrankamoduuli tarjoaa hyvän rakenteellisen jäykkyyden ja pitkäikäisen ratkaisun aina 12-kerroksiseen taloon saakka ja se sopii erinomaisesti hotellien ja terveydenhuollon rakentamiseen.


Olivatpa tarpeesi mitä tahansa – Olet paremmissa käsissä Nordic Development Company Oy:ssä

NDC – Se parempi tapa rakentaa!